Musea - Friesland

   

1. 't Behouden Huys
8881 BA Terschelling-West (gemeente Terschelling)
Gemeentelijk cultuur-historisch museum gevestigd in 2 17e-eeuwse commandeurswoningen. Er zijn onder meer juttersvondsten en zeemanssouvenirs te zien en een replica van 't Behouden Huys, Willem Barentsz’ onderkomen op Nova Zembla.
 
2. 1e Nederlandse Opel Museum
Tijnje (gemeente Opsterland)
Particuliere verzameling Opel oldtimers van 1935 tot 1980, miniatuur modellen, kinderwagens, naaimachines, fietsen en koelkasten.
 
3. Aldfaerserf
8758 LC Allingawier (gemeente Súdwest-Fryslân)
Museumroute van ca 20 kilometer langs twee authentieke Friese dorpen. Het mini-terpdorp Allingawier vormt het centrum van de route. In Exmorra is de grutterswinkel uit 1885 onderdeel van de route.
 
4. De Stripe
9264 TW Eernewoude (gemeente Tytsjerksteradiel)
Skutsjemuseum. Centraal in dit museum staat het leven van een vroegere generatie zeilschippers. Maar ook de kampioenscompetities van SKS en IFKS van vandaag de dag krijgen volop aandacht.
 
5. De Sukerei
9104 AB Damwoude (gemeente Dantumadeel)
Op het museumterrein van Openluchtmuseum De Sukerei zijn drie "wâldhúskes" en een oude sûkereifabryk (cichorei-fabriek) herbouwd. Het museum is geopend van begin april tot eind oktober.
 
6. Dekema State
9057 LC Jelsum (gemeente Leeuwarderadeel)
Friese State uit de 15e eeuw, ingericht alsof de bewoners even weg zijn. Deze bewoners, een adellijke familie, leefden in de dertiger jaren van de vorige eeuw.
 
7. Duikmuseum Lemmer
8531 XH Lemmer (gemeente Lemsterland)
Al vroeg in de geschiedenis begon de mens allerlei hulpmiddelen te gebruiken om het verblijf onderwater te verlengen. Een aantal van deze hulpmiddelen is in het museum te bezichtigen.
 
8. Eerste Friese Schaatsmuseum
8713 KZ Hindeloopen (gemeente Súdwest-Fryslân)
Particulier museum, dat de Elfstedentocht-geschiedenis centraal stelt. Het museum heeft een grote collectie schaatsen en sleeën, er is een oude werkplaats, een smederij en een lakkerij.
 
9. Eise Eisinga Planetarium
8801 KE Franeker (gemeente Franekeradeel)
Aan het plafond van de woonkamer van een grachtenhuis bevindt zich het oudste nog werkende planetarium ter wereld. Het werd omstreeks 1780 voltooid door Eise Eisenga en toont tot op de dag van vandaag de actuele stand van de planeten.
 
10. FDN Museum
8442 CE Heerenveen
Museum gewijd aan het leven en werk van Ferdinand Domela Nieuwenhuis, dominee, vrijdenker, socialist, anarchist en antimilitarist, maar voor alles strijder tegen maatschappelijk onrecht.
 
11. Fogelsangh-State
9297 WR Veenklooster (gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland)
Fogelsangh State is eigenlijk geen museum, maar een opengesteld particulier buitenhuis. het huis herbergt o.a. een collectie Oosters porselein, schilderijen en andere pronkstukken die tot het familiebezit behoren.
 
12. Fries Landbouw Museum
Earnewâld
Tweeduizend jaar agrarische geschiedenis van Friesland. Het museum toont de leef- werk- en woonomstandigheden van de boer tijdens verschillende perioden.
 
13. Fries museum
8911 KS Leeuwarden
Museum dat in 4 presentaties de Friese kunst, cultuur en geschiedenis centraal stelt: verhalen uit de Friese geschiedenis, de zilvercollectie, een opstelling van moderne en hedendaagse kunst en het verzetsmuseum.
 
14. Fries Scheepvaart Museum
8601 BH Sneek (gemeente Súdwest-Fryslân)
Museum over de historie van de Friese scheepvaart en scheepsbouw van de 17e tot de 20e eeuw. Aan het museum is ook een oudheidkamer verbonden, waar voornamelijk voorwerpen uit Sneek en omgeving worden getoond.
 
15. HCL
8911 EH Leeuwarden
In het Historisch Centrum Leeuwarden worden duizenden strekkende meters aan historische documenten, vanaf de Middeleeuwen tot heden, bewaard. Iedereen die iets wil weten over de geschiedenis van Leeuwarden kan hiervoor terecht bij het HCL.
 
16. Het Admiraliteitshuis
9101 LA Dokkum (gemeente Dongeradeel)
Museum in een aantal historische panden, waaronder het gebouw van de Admiraliteit van Friesland en Groningen uit 1618. De collectie omvat archeologische vondsten, schilderijen, gebruiksvoorwerpen, volkskunst, aardewerk, zilver en textiel.
 
17. Het Hannemahuis
8861 BM Harlingen
Centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat de stadsgeschiedenis centraal stelt. In het statige patriciërshuis zijn verschillende instanties gehuisvest waaronder het gemeentemuseum, het archief, de bibliotheek en het filmfonds.
 
18. IJstijden Museum
9285 NE Buitenpost (gemeente Achtkarspelen)
Museum met een collectie archeologische voorwerpen, zwerfstenen, mineralen en fossielen. In de zomermaanden geopend en in de wintermaanden op afspraak te bezoeken.
 
19. It Damshûs
9245 VC Nij Beets (gemeente Opsterland)
Openlucht Laagveenderij Museum. Toont hoe laagveenturf werd gemaakt en hoe de veenarbeiders leefden en werkten in de periode van 1863 tot circa 1920.
 
20. It Gysbert Japicxhus
Bolsward (gemeente Súdwest-Fryslân)
Nederlands historisch museum. In het museum wordt op 16 panelen het levensverhaal van de 17de eeuwse Friese dichter en schrijver Gysbert Japicx uitgebeeld.
 
21. It Kokelhus fan Jan en Sjut
9264 TD Eernewoude (gemeente Tytsjerksteradiel)
Het Kokelhûs is een oudheidkamer in het hart van het dorp. Het (oorspronkelijke) woonhuis werd in 1777 gebouwd door een veenbaas.
 
22. Jopie Huisman Museum
8711 AH Workum (gemeente Súdwest-Fryslân)
Museum gewijd aan het werk en de filosofie van de Friese autodidacte schilder Jopie Huisman (1922-2000).
 
23. Kazemattenmuseum
Kornwerderzand (gemeente Súdwest-Fryslân)
Museum bestaande uit 5 grote kazematten, een Duits wachtlokaal, een Duitse bunker, een aggregaatkazemat en een bezoekerscentrum.
 
24. Keramiekmuseum Princessehof
8911 DZ Leeuwarden
Museum dat een overzicht geeft van de keramiekgeschiedenis. In aansluiting op presentaties van de vaste collectie, organiseert het museum tentoonstellingen die een verrassende kijk geven op de veelzijdigheid van keramiek.
 
25. Kerkelijke Kunst
Workum (gemeente Súdwest-Fryslân)
Nederlands religieus museum. Toont een collectie gebruiksvoorwerpen uit het 'rijke roomse leven', zoals liturgische kleding, kerkelijk zilver, beelden en andere kunstschatten.
 
26. Kijk-centrum Nooitgedagt
8651 EG IJlst (gemeente Súdwest-Fryslân)
Informatiecentrum gevestigd in het eerste echte fabrieksgebouw waar Jan Jarigs Nooitgedagt in 1865 is begonnen met het produceren van schaatshouten en schaven.
 
27. Koeienmuseum
8566 JE Nijemirdum (gemeente Gaasterlân-Sleat)
"Bijna alles over koeien" In een oude Stelp-boerderij is een verzameling snuisterijen met de koe als onderwerp bijeengebracht. De echte koeien zijn in de stal of buiten in de wei te vinden.
 
28. Kookmuseum de Vleer
8426 BM Appelscha (gemeente Ooststellingwerf)
Museum, gevestigd in een voormalig thee- en koffiehuis uit 1857. De tentoonstelling met keukengerei geeft een beeld van de Nederlandse eetcultuur.
 
29. Mineralogisch Museum
9001 ZH Grouw (gemeente Boarnsterhim)
De grote schuur van een oude boerderij is omgebouwd tot museum met vitrines gevuld met mineralen en edelstenen. Bij elke vitrine wordt tekst en uitleg gegeven over kleur, vorm en ontstaanswijze.
 
30. Musea Zuid-West Friesland
(gemeente Súdwest-Fryslân)
Een gezamenlijke internetsite voor musea in Zuid-West Friesland. Er wordt ieder jaar gekozen voor een gezamenlijk thema. Een archief aan wetenswaardigheden en afbeeldingen.
 
31. Museamidfryslan
9001 ZH Grouw (gemeente Boarnsterhim)
Informatie over de kleine dorpen Grou, Warten Aldeboarn, Wergea en Akkrum met pittoreske straatjes, grachten, bruggen en gebouwen. Daarnaast hebben een aantal dorpen musea waarvan informatie op de site is te vinden.
 
32. Museum 't Fiskerhuske
9142 VN Moddergat (gemeente Dongeradeel)
Museum dat bestaat uit 4 gerestaureerde vissershuizen en een expositieruimte voor wisselende tentoonstellingen. Het oudste huisje dateert van 1794 en geeft een beeld van de inrichting van een vissershuis langs de waddenkust rond 1850.
 
33. Museum 't Kiekhuus
8471 EG Wolvega (gemeente Weststellingwerf)
Museum ontstaan vanuit een particuliere verzameling van onder andere blikverpakkingen en emaille reclameborden. In het museum is een historische kruidenierswinkel, een sigarenwinkel en een schoolklas ingericht.
 
34. Museum Belvédère
8448 MT Heerenveen
Museum dat 20e eeuwse en hedendaagse kunst uit Friesland toont waarbij het accent ligt op schilderkunst die een relatie aangaat met het omringende landschap van het Oranjewoud.
 
35. Museum Drachten
Drachten (gemeente Smallingerland)
Nederlands kunst museum. De collectie omvat o.a. werk van de Friese kunstenaars Pier Pander, Ids Wiersma en Sjoerd de Roos en werk uit de internationale stromingen Stijl en Dada.
 
36. Museum Federatie Fryslan
8911 KT Leeuwarden
De Federatie levert een essentiële bijdrage aan het instandhouden, ontwikkelen en uitdragen van de cultuur in Friesland. Op de site is een overzicht te vinden van de ruim 70 aangesloten musea in Friesland.
 
37. Museum Hindeloopen
8713 KD Hindeloopen (gemeente Súdwest-Fryslân)
Museum voor stadsgeschiedenis. In de verschillende ruimtes van het museum wordt onder meer aandacht besteed aan de Hindelooper klederdracht, het schilderwerk en de interieurs.
 
38. Museum Joure
8501 CA Joure (gemeente Skarsterlân)
Museum in een industrieel ambachtelijk complex uit de 19e eeuw waar eens koffiebrander DE zich vestigde. Er is een koffie- thee en tabakscollectie te zien en er zijn diverse ambachtelijke werkplaatsen. Authentieke kades omringen de negen gebouwen.
 
39. Museum Martena
8801 LA Franeker (gemeente Franekeradeel)
Museum voor stadsgeschiedenis, gevestigd in een stadskasteel dat in 1506 werd gebouwd door edelman Hessel van Martena.
 
40. Museum Opsterlan
8401 BW Gorredijk (gemeente Opsterland)
Museum dat de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van Opsterland belicht. Het museum is gevestigd in een markant voormalig schoolgebouw, dat aan het eind van de 19e eeuw is gebouwd.
 
41. Museum opsterland
8401 BW Gorredijk (gemeente Opsterland)
Museum in oud schoolgebouw. Bestaat 125 jaar. Staat op monumentenlijst.
 
42. Museum Stedhus Sleat
8556 XW Sloten (gemeente Gaasterlân-Sleat)
Stadsmuseum gevestigd in het voormalige stadhuis. Op de 2e etage is een permanente expositie van een collectie toverlantaarns uit de periode 1700 tot circa 1930 ondergebracht.
 
43. Museum Tromp's Huys
8899 AD Vlieland
Museum voor streekgeschiedenis, gevestigd in het oudste huis van Vlieland. De collectie bestaat onder meer uit schilderijen en tekeningen, zilver, klokken, zeekaarten en scheepsmodellen.
 
44. Museum Willem van Haren
8442 CE Heerenveen
Museum voor stadsgeschiedenis gevestigd in het Van Helomahuis, gebouwd in het begin van de 17de eeuw en eeuwenlang eigendom van de adellijke familie Van Heloma.
 
45. Museumboerderij Ot en Sien
9231 CC Surhuisterveen (gemeente Achtkarspelen)
Naast het illustratiewerk van Cornelis Jetses is in de museumboerderij een winkeltje, een schooltje en een dokterspraktijk uit de tijd van Ot en Sien ondergebracht.
 
46. Nat. Modelspoor Museum
Sneek (gemeente Súdwest-Fryslân)
Modeltreinen uit de hele wereld worden, ook rijdend, getoond. Een museum voor de echte liefhebber.
 
47. Natuurmuseum Fryslân
8911 EM Leeuwarden
Museum, waar de natuur van Friesland en de beleving ervan centraal staan. Eén van de hoogtepunten in het museum is het 15 meter lange skelet van de potvis, die in 1994 op Ameland is aangespoeld.
 
48. NOV
8513 CJ Ouwsterhaule (gemeente Skarsterlân)
In het Nationaal Openbaar Vervoermuseum zijn schaalmodellen en echte bussen te zien, die opgesteld staan in en voor het museum. Bij mooi weer kan een rondritje gemaakt worden met de enige cabrioletbus van Nederland.
 
49. Oudheidkamer Weststellingwerf
8471 JM Wolvega (gemeente Weststellingwerf)
Historisch museum in de voormalige ambtswoning van de burgemeester. In het museum is onder andere een stijlkamer, een kruidenierswinkel en een schoollokaaltje ondergebracht.
 
50. Ponthuus Toankamer
8715 HT Stavoren (gemeente Súdwest-Fryslân)
In de voormalige dienstwoningen van rederij Koppe, welke in de vorige eeuw de roemruchte stoompontverbinding onderhield tussen Stavoren en Enkhuizen, is sinds juni 2006 Toankamer ’t Ponthús gevestigd.
 
51. Puzzelmuseum
8502 TN Joure (gemeente Skarsterlân)
Puzzelliefhebbers kunnen hun hart ophalen in dit museum. Het staat vol met breinbrekers, logische puzzels en raadsels. Ook volop gelegenheid om zelf te puzzelen.
 
52. Reddingmuseum Abraham Fock
Hollum (gemeente Ameland)
Regelmatig nog wordt vanuit het boothuis annex museum de "Abraham Fock" gelanceerd. De paardenreddingboot staat normaliter in het museum, waar ook oorkondes en foto's uit de tijd van deze oude reddingboten te zien zijn.
 
53. Ruurd Wiersma Hûs
9111 HB Burdaard (gemeente Ferwerderadiel)
Het huis waar de oud-melkvaarder Ruurd Wiersma tot zijn overlijden in 1980 woonde. Wiersma maakte van zijn woonkamer één groot, veelkleurig panorama.
 
54. Schelpenmuseum Paal 14
9166 LR Schiermonnikoog
Particuliere verzameling schelpen, krabben, zeesterren en andere strandvondsten, ondergebracht in verschillende vitrines.
 
55. Sorgdrager
Hollum (gemeente Ameland)
Cultureel-historisch museum dat een beeld geeft hoe de Amelanders door de eeuwen heen hebben samengeleefd. Belangrijk onderdeel van het museum is het 18e-eeuwse Sorgdragershuuske. Eén van de kamers is ingericht als stijlkamer.
 
56. Streekmuseum/Volkssterrenwacht
9251 LV Burgum (gemeente Tytsjerksteradiel)
Museum voor streekgeschiedenis, gericht op educatie. Met de Miedema-telescoop kan bij helder weer een blik op het heelal worden geworpen.
 
57. Sudergemaal
9245 VG Nij Beets (gemeente Opsterland)
Eén van de eerste elektrische gemalen in Friesland, gebouwd in 1924. In het gemaal vinden regelmatig tentoonstellingen plaats met beeldende kunst waaruit betrokkenheid met het Friese landschap spreekt.
 
58. Tresoar
8911 DH Leeuwarden
Het Fries Historisch en Letterkundig Centrum beheert een wetenschappelijke bibliotheek, een collectie archieven van en over Friesland en een grote verzameling documentatie en objecten over de Friese literatuur.
 
59. Uniastate Bears
9025 BM Bears (gemeente Littenseradiel)
Bezoekerscentrum met een bijzonder kerkinterieur. Er is een doorlopende expositie te zien van Staten en Stinzen in Friesland.
 
60. Us Heit
Bolsward (gemeente Súdwest-Fryslân)
Nederlandse bierbrouwerij, museum en proeflokaal. Je komt hier meer te weten over de historie en de diverse bieren in binnen- en buitenland.
 
61. Verzetsmuseum Friesland
Leeuwarden
Nederlands verzetmuseum. Het museum gaat niet over dé Tweede Wereldoorlog, maar over Kiezen, Toen en Nu (emotionele, financiele, persoonlijke, morele dillema`s).
 
62. Warkums Erfskip
8711 CL Workum (gemeente Súdwest-Fryslân)
Museum gevestigd in het oude waaggebouw. Hier wordt de historie van de stad en haar omgeving getoond.
 

Meer pagina's betreffende Musea:

Musea - Aanverwant - Overzicht van Museum, Musea - Aanverwant
Musea - Alles - Startpagina startpunt Musea - Museum in Nederland
 
Musea - Belgie - Overzicht van Museum - Musea in Belgie
 
Musea - Curacao - Overzicht van Museum - Musea in Curacao
 
Musea - Drenthe - Museum - Musea in Drenthe
Musea - Duitsland - Overzicht van Museum - Musea in Duitsland
Musea - Europa overig - Overzicht van Museum - Musea in Europa - overig
Musea - Flevoland - Museum - Musea in Flevoland
Musea - Frankrijk - Overzicht van Museum - Musea in Frankrijk
Musea - Friesland - Museum - Musea in Friesland
Musea - Gelderland - Museum - Musea in Gelderland
Musea - Groningen - Museum - Musea in Groningen
Musea - Groot-Brittannie - Overzicht van Museum - Musea in Groot-Brittannie
Musea - Italie - Overzicht van Museum - Musea in Italie
Musea - Limburg - Museum - Musea in Limburg
 
Musea - Museumdagen / acties - Overzicht van Museumdagen, museumweekend, acties
 
Musea - Noord-Amerika - Overzicht van Museum - Musea in Noord-Amerika
Musea - Noord-Brabant - Museum - Musea in Noord-Brabant, Noord Brabant
Musea - Noord-Holland - Museum - Musea in Noord-Holland, Noord Holland
Musea - Overijssel - Museum - Musea in Overijssel
 
Musea - Overzichten - Musea in Nederland. Overzicht van andere indexen
Musea - Spanje - Overzicht van Museum - Musea in Spanje
Musea - Utrecht - Museum - Musea in Utrecht
Musea - Wereld overig - Overzicht van Museum - Musea in Wereld overig
Musea - Zeeland - Musea in Zeeland
Musea - Zuid-Holland - Museum - Musea in Zuid-Holland, Zuid Holland
Musea - Zwitserland - Overzicht van Museum - Musea in Zwitserland
 

Gerelateerde pagina's:

Algerije - Kunst en cultuur - Overzicht van Algerije - Kunst en cultuur
Angola - Kunst en cultuur - Overzicht van Angola - Kunst en cultuur
Benin - Kunst en cultuur - Overzicht van Benin - Kunst en cultuur
Bier - Musea - Overzicht van Bier - Musea
Botswana - Kunst en cultuur - Overzicht van Botswana - Kunst en cultuur
Brandweer - Musea - Overzicht van Brandweer - Musea
Burkina Faso - Kunst en cultuur - Overzicht van Burkina Faso - Kunst en cultuur
Burundi - Kunst en cultuur - Overzicht van Burundi - Kunst en cultuur
Bus - Musea - Overzicht van Bus, bussen - Musea
Centraal-Afrikaanse Rep. - Kunst en cultuur - Overzicht van Centraal-Afrikaanse Rep. - Kunst en cultuur
Comoren - Kunst en cultuur - Overzicht van Comoren - Kunst en cultuur
Curacao - Kunst & cultuur - Overzicht van Curacao - Kunst & cultuur
DR Congo - Kunst en cultuur - Overzicht van DR Congo - Kunst en cultuur
Egypte - Kunst en cultuur - Overzicht van info over Egypte - Kunst en cultuur
Equatoriaal-Guinea - Kunst en cultuur - Overzicht van Equatoriaal-Guinea - Kunst en cultuur
Eritrea - Kunst en cultuur - Overzicht van Eritrea - Kunst en cultuur
Ethiopie - Kunst en cultuur - Overzicht van Ethiopie - Kunst en cultuur
Gabon - Kunst en cultuur - Overzicht van Gabon - Kunst en cultuur
Gambia - Kunst en cultuur - Overzicht van Gambia - Kunst en cultuur
Ghana - Kunst en cultuur - Overzicht van Ghana - Kunst en cultuur
Guinnee Bissau - Kunst en cultuur - Overzicht van Guinnee Bissau - Kunst en cultuur
Herfstvakantie - Musea - Overzicht Herfstvakantie - Musea
Homo - Kunst & cultuur - Overzicht van Homo - Kunst & cultuur
Ivoorkust - Kunst en cultuur - Overzicht van Ivoorkust - Kunst en cultuur
Kameroen - Kunst en cultuur - Overzicht van Kameroen - Kunst en cultuur
Kenia - Kunst en cultuur - Overzicht van info over Kenia - Kunst en cultuur
Kinderen - Musea - Overzicht van Kinderen - Musea
Kongo Brazzaville - Kunst en cultuur - Overzicht van Kongo Brazzaville - Kunst en cultuur
Lesbisch - Kunst & cultuur - Overzicht van Lesbisch - Kunst & cultuur
Lesotho - Kunst en cultuur - Overzicht van Lesotho - Kunst en cultuur
Liberia - Kunst en cultuur - Overzicht van info over Liberia - Kunst en cultuur
Libie - Kunst en cultuur - Overzicht van Libie - Kunst en cultuur
Madagascar - Kunst en cultuur - Overzicht van Madagascar - Kunst en cultuur
Malawi - Kunst en cultuur - Overzicht van Malawi - Kunst en cultuur
Mali - Kunst en cultuur - Overzicht van Mali - Kunst en cultuur
Marokko - Kunst en cultuur - Overzicht van info over Marokko - Kunst en cultuur
Mauritanie - Kunst en cultuur - Overzicht van Mauritanie - Kunst en cultuur
Mozambique - Kunst en cultuur - Overzicht van Mozambique - Kunst en cultuur
Namibie - Kunst en cultuur - Overzicht van Namibie - Kunst en cultuur
Niger - Kunst en cultuur - Overzicht van Niger - Kunst en cultuur
Nigeria - Kunst en cultuur - Overzicht van Nigeria - Kunst en cultuur
Oeganda - Kunst en cultuur - Overzicht van Oeganda - Kunst en cultuur
OV - Overig - Musea - Overzicht van Openbaar vervoer - Musea
Overige thema's - Cultuur - Overzicht van Culturele vakantie - culturele vakanties
Polen - Kunst en cultuur - Overzicht van Polen - Kunst en cultuur
Rwanda - Kunst en cultuur - Overzicht van Rwanda - Kunst en cultuur
Sao Tome en Principe - Kunst en cultuur - Overzicht van Sao Tome en Principe - Kunst en cultuur
Senegal - Kunst en cultuur - Overzicht van Senegal - Kunst en cultuur
Seychellen - Kunst en cultuur - Overzicht van Seychellen - Kunst en cultuur
Soedan - Kunst en cultuur - Overzicht van Soedan - Kunst en cultuur
Somalie - Kunst en cultuur - Overzicht van Somalie - Kunst en cultuur
Strips - Musea - Overzicht van Strips, strip - Musea
Tanzania - Kunst en cultuur - Overzicht van Tanzania - Kunst en cultuur
Togo - Kunst en cultuur - Overzicht van Togo - Kunst en cultuur
Trein - Musea - Overzicht van Trein, treinen - Musea
Tsjaad - Kunst en cultuur - Overzicht van Tsjaad - Kunst en cultuur
Tunesie - Kunst en cultuur - Overzicht van Tunesie - Kunst en cultuur
USA / Algemeen - Kunst en cultuur - Overzicht van USA - Kunst en cultuur
Zambia - Kunst en cultuur - Overzicht van Zambia - Kunst en cultuur
Zimbabwe - Kunst en cultuur - Overzicht van info over Zimbabwe - Kunst en cultuur
Zuid-Afrika - Kunst en cultuur - Overzicht van info over Zuid-Afrika - Kunst en cultuur
 

Gerelateerde pagina's betreffende friesland:

Appartementen - Friesland - Overzicht van Appartement - Appartementen in Friesland
Bed & Breakfast - Friesland - Overzicht Bed&Breakfast in Friesland
Beeldhouwers - Friesland - Overzicht van Beeldhouwers - Friesland
Bezoektuinen - Friesland - Overzicht van Bezoektuinen - bezoektuin in Friesland
Bioscoop - Friesland - Bioscoop - Bioscopen in Friesland, o.a. in Leeuwarden, Heerenveen, Sneek,
Boeken - Friesland - Overzicht van Boek, boeken - Friesland
Cafes - Friesland - Cafe - Cafes zoeken in Friesland, o.a. in Leeuwarden, Heerenveen, Sneek,
Dansscholen - Friesland - Overzicht van Dansschool, dansscholen - Friesland
Discotheken - Friesland - Discotheek - discotheken in Friesland, o.a. in Leeuwarden, Heerenveen,
Fietsen - Fietsroutes Friesland - Overzicht van Fietsroutes Friesland
Fietsen - Fietsroutes Friesland - Overzicht van Fietsroutes Friesland
Galeries - Friesland - Overzicht van Galerie - Galeries in Friesland
Glaskunst - Friesland - Overzicht van Glaskunst - Friesland
Hotels - Friesland - Overzicht van Hotel - Hotels in Friesland
Kermissen - Friesland - Overzicht van Kermis, kermissen - Friesland
Kermissen - Friesland - Overzicht van Kermis, kermissen - Friesland
Kinderboerderijen - Friesland - Overzicht van Kinderboerderijen - Friesland
Kunstuitleen - Friesland - Overzicht van Kunstuitleen in Friesland
Popfestivals - Friesland - Overzicht van Popfestivals - Friesland
Popfestivals - Friesland - Overzicht van Popfestivals - Friesland
Poppodia - Friesland - Poppodium - Poppodia en popmuziek in Friesland, o.a. in Leeuwarden, Heerenveen, Sneek, Drachten, Smallingerland
Poppodia - Friesland - Poppodium - Poppodia en popmuziek in Friesland, o.a. in Leeuwarden, Heerenveen, Sneek, Drachten, Smallingerland
Sauna's - Friesland - Overzicht van Sauna, sauna's - Friesland
Scouting - Friesland - Overzicht van Scouting - Friesland
Speeltuinen - Friesland - Overzicht van Speeltuinen - Friesland
Speeltuinen - Friesland - Overzicht van Speeltuinen - Friesland
Theater - Friesland - Theaters, concertzalen en voorstellingen in Friesland, o.a. in Leeuwarden, Heerenveen, Sneek, Drachten, Smallingerland. Een overzicht
Theater - Friesland - Theaters, concertzalen en voorstellingen in Friesland, o.a. in Leeuwarden, Heerenveen, Sneek, Drachten, Smallingerland. Een overzicht
Vakantiehuizen - Friesland - Overzicht van Vakantiehuizen, vakantiehuisjes in Friesland
Videotheken - Friesland - Overzicht van Videotheken, videotheek - Friesland
VVV-kantoren - Friesland - Overzicht van VVV-kantoren - Friesland
Wandelen - Wandelroutes Friesland - Overzicht van Wandelen - Wandelroutes Friesland
Zonnestudio's - Friesland - Overzicht van Zonnestudio's - Friesland
Zwembaden - Friesland - Overzicht van Zwembad, zwembaden - Friesland
Zwembaden - Friesland - Overzicht van Zwembad, zwembaden - Friesland
   

Gratis link toevoegen (via B9.nl, wordt doorgeplaatst) © 2007-2018 iiD